Интернет съкровищница

В Душата има нещо, което е скрито и потайно, и което е далеч над разума и благородната воля – това не си остава в Тайна.