Интернет съкровищница

В Двевен Египет Нун е думата за Тайнството, наречено Вода. Ще обясня: Що е Нун? Великото Небитие, Изначалната водна стихия, която няма граници, няма време, няма форми, няма брегове, изначална Свобода и Несътвореност.