Интернет съкровищница

В Дао съзрях цялата Неизречимост, и се изпълних с усет за Чисто Вдъхновение.