Интернет съкровищница

В бъдещете хората ще разберат, че Бог не е нито материя, нито Дух, но засега за това не може да се говори.