Интернет съкровищница

Всяка смислена реч произлиза единствено от скритата Любов, от сткритата Съкровеност на човека.