Интернет съкровищница

Всеки успех в сравнение с Бога е провал, само животът в Бога е Реалност.