Интернет съкровищница

Водата е част от Историята на Божието Слово. В Древността Словото е било безмълвно, но когато Бог го е изрекъл, Водата е потекла надолу, за да стане очистител.