Интернет съкровищница

Водата е взела нещо от Тайнството на Бога – Магическа подвижност, жива, подвижна Красота.