Интернет съкровищница

Буквата те умъртвява, а Духът оживотворява. Що е буквата? Това са външните дела, а вътрешният живот в Истината, това е животът в Духа, който оживотворяваме.