Интернет съкровищница

Болестите лекуват грешките и недостатъците на човека – те са особен род лечители.