Интернет съкровищница

Бог идва лесно в твоята Чистота. Тя, Чистотата е Негово място – Той Си я е създал за Себе Си.