Интернет съкровищница

Бог е Дълбината на Душата с цялата Си Божественост.