Интернет съкровищница

Бог е Безименен. Той е Неизречим и в основата си Душата е също Неизречима, както е Бог.