Интернет съкровищница

Бога не трябва да е никакъв обект, нито дори на желанията, нито дори на Любовта.