Интернет съкровищница

Блаженството е в Истинското Познание, а то изхожда от Любовта.