Интернет съкровищница

Без Любов никой не може да познае Тайната на Живота, а който я познае, не може да я обясни.