Интернет съкровищница

Без Любовта никаква способност не може да бъде добродетел.