Интернет съкровищница

Ангелите не могат да се пробудят за Бога, защото са лишение от страданието.