Интернет съкровищница

Ако я нямаше водата, щеше ли да има история? Ако я нямаше, щеше ли да има живот? Ние сме живот, съставен от вода.