Интернет съкровищница

Ако човекът цени водата като Чиста Енергия, тази енергия някога ще заведе човека в Океана от Прасветлина.