Интернет съкровищница

Ако го произнасяш в мрака на своето съзнание, то твоето съзнание ще свети повече от слънцето.