За душата

Каква полза за човека ако спечели целия свят, но изгуби душата си?

Христос, Евангелие от Матея 16:26