Вярата е Сила вътре в душата

Значи Вярата е онова състояние, онази Сила вътре в душата, която позволява на човека да се приспособи, т.е. във всеки даден момент да не се изненадва от условията.

Учителя Петър Дънов