Най-важната Божа заповед

Моисей даде десет заповеди:


1. Аз съм Господ, Бог твой, Който те изведох от египетската земя, от дома на робството; да нямаш други богове, освен Мене.

2. Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята.

3. Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог, защото Господ няма да остави ненаказан оногова, който изговаря името Му напразно.

4. Помни съботния ден, за да го светиш; шест дена работи и върши (в тях) всичките си работи, а седмият ден е събота на Господа, твоя Бог: недей върши в него никаква работа ни ти, ни син ти, ни дъщеря ти, ни робът ти, ни робинята ти, ни (волът ти, ни оселът ти, нито какъвто и да е) твой добитък, нито пришълецът ти, който се намира в жилищата ти; защото в шест дена създаде Господ небето и земята, морето и всичко, що е в тях, а в седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети.

5. Почитай баща си и майка си, (за да ти бъде добре и) за да живееш дълго на земята, която Господ, Бог твой, ти дава.

6. Не убивай.

7. Не прелюбодействувай

8. Не кради.

9. Не лъжесвидетелствувай против ближния си.

10. Не пожелавай жената на ближния си и не пожелавай дома на ближния си, нито нивата му, нито роба му, ни робинята му, ни вола му, ни осела му, (нито никакъв негов добитък,) нито нещо друго, което е на ближния ти.

След него дойде Христос и ги сведе до две:


1. Да възлюбиш Господа Бога твоего с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила.

2. Да възлюбиш ближния си, като себе си.

А след Христос дойде Учителя за да синтезира всички заповеди в една.


Най-важната заповед:

Люби Бога повече от себе си.

(и всичко ще се нареди)

За тези, които искат да знаят Библията в съкратен вид, c тази заповед Учителят преразказва цялата Библия в едно изречение.

Тази заповед съдържа цялата тайна на живота.