Тайната на успеха

Попитали един дзен майстор: В какво се състои тайната на успеха?
– Две думи – отвърнал той – правилни решения.
– Коя е тайната за вземането на правилни решения? – го попитали отново. 
– Една дума – усмихнал се старецът – опитът. 
– А къде е тайната за добиването на този опит?
– Две думи – въздъхнал дълбоко майсторът – неправилни решения!