Силният глас

Веднъж Учителят попитал своите ученици:
– Защо, когато хората се карат, повишават тон?
– Може би, защото стават неспокойни – предположил един от учениците.
– Да, но защо крещят след като са един до друг или един срещу друг?
Ученици започнали да предлагат различни отговори, но Учителят не приемал нито един от тях
Накрая обяснил:
– Когато хората са недоволни един от друг и се карат, сърцата им се отдалечават. Разстоянието е толкова голямо, че за да се чуят, трябва да викат. И колкото по-сърдити са, толкова по-силно викат. А колкото повече се разбират и се обичат, толкова по-тихо започват да говорят.