Северният вятър и слънцето

Северният вятър и слънцето спорили кой бил по-силен и се съгласили да признаят за победител този, който успее да смъкне дрехите на първия пътник, показал се от завоя на пътя.

Пръв си опитал щастието вятърът. Въпреки упоритите му опити, той само принудил пътника да се загърне още по-плътно в дрехите си. Северният вятър още повече се ядосал и задухал с все сила, но пътникът веднага измъкнал от багажа си допълнителна наметка, за да се увие още по-добре. Накрая вятърът се уморил да духа и се обърнал към слънцето, за да му припомни, че сега бил негов ред.

Слънцето отначало греело така, че излъчваната топлина да не е много силна, което подтикнало пътника да свали само връхната си дреха. Но после започнало да грее много по-ярко и изпотеният от горещината пътник не издържал, смъкнал дрехите си и се хвърлил в най-близкия вир, за да се охлади.

С благост и топлота винаги се постига повече, отколкото с груба сила.