Раят и адът

Прочут воин дошъл при Мъдреца и го запитал:
– Учителю, кажете ми: съществуват ли наистина раят и адът?
– Кой си ти? – попитал учителят.
– Аз съм воин от личната гвардия на великия император.
– Глупости! – отсякъл мъдрия човек. – Кой император би държал такъв като теб? Приличаш ми на просяк.
При тези думи воинът задрънкал с големия си меч от яд.
– Охо! Значи имаш меч! Сигурно е твърде тъп, за да ми отреже главата.
При тези думи воинът не могъл да се сдържи, измъкнал меча и се заканил на учителя. А той продумал:
– Сега знаеш половината от отговора! Ти открехваш вратите на ада!
Воинът се отдръпнал, прибрал меча и се поклонил.
– А сега знаеш другата половина – казал учителят. – Ти отвори портите на рая.