Равинът

Един човек пропътувал много километри до далечно село, за да се допита до прочут равин. Когато пристигнал у дома му, с почуда установил, че единствените мебели, които притежавал равинът, били дюшек, поставен направо на пода, две кресла, продънен стол и една свещ.
Човекът разказал за тревогите си, равинът му дал няколко мъдри съвета, но преди да си тръгне гостът попитал:
– Може ли да ви задам още един въпрос?
– Разбира се – отговорил равинът.
– Къде са мебелите ви?
– А вашите къде са? – поптал равинът в отговор.
– Как така къде са моите? Аз просто минавам от тук – отвърнал човекът недоумяващо.
– Аз също – отговорил равинът.