Пусни!

Един монах се явил пред Учителя си с две саксии цветя в ръце.

– Пусни! – наредил Учителя.

Монахът пуснал едната саксия.

– Пусни! – отново наредил Учителят.

Монахът пуснал и втората саксия.

– Пусни – изревал този път Учителят.

– Ама вече нямам какво да пусна! – заекнал монахът.

–  Носи си го тогава – кимнал Учителят.