Притча за щастието

Веднъж трима братя видели Щастието на дъното на една яма. Първият се приближил и си поискал пари. Щастието изпълнило желанието му и той си тръгнал доволен. Вторият пожелал красива жена. Получил я начаса и избягал заедно с нея от Щастието. Тогава третият брат се надвесил над ямата:

– От какво имаш нужда? – попитало го Щастието.                                                                                                                                                                     – А ти, от какво имаш нужда? – на свой ред попитал човекът.                                                                                                                                            – Измъкни ме оттук – помолило Щастието.

Третият брат протегнал ръка, извадил Щастието от ямата и продължил по пътя си. А Щастието побързало да го настигне.