Постоянство

Веднъж Руми, великият суфийски мистик, завел учениците си на едно поле, където фермер безуспешно вече няколко месеца се опитвал да изкопае кладенец.
Учениците не разбирали какъв е смисълът да ходят там. Но учителят настоял, защото смятал, че иначе не биха разбрали това, което иска да им обясни.
Оказало се, че фермерът върши следното: започва да копае на едно място и като не намери вода до определена дълбочина, се премества десет крачки встрани и започва нова дупка. Вече бил изровил осем ями и копаел деветата. Така опропастил цялото поле.
-Не правете като него – казал Руми на учениците си. – Ако той беше използвал цялата си енергия да копае на едно място, отдавна вече щеше да е изкарал вода, колкото и дълбоко да е тя. Не разпилявайте усилията си!