Най-голямото богатство

След като боговете създали Човека се зачудили къде да скрият най-голямото си богатство. 
– На върха на най-високата планина. 
– Човекът е издръжлив,ще се изкачи до горе.
– В най-недостъпните морски дълбини.
– Човекът е умен и до там ще стигне.
– Дълбоко в недрата на земята.
– Човекът е упорит и там ще го намери. – Да го скрием в самия Човек. Последно в себе си ще погледне!!!