Морковът, яйцето и кафето

Една дъщеря отишла при майка си да й разкаже за трудностите, които преживява. Не знаела как да се справи, била отчаяна и уморена от всичко.

Майката не казала нищо в отговор. Просто я хванала за ръката и я завела в кухнята. Напълнила три тенджери с вода и сложила всяка една от тях на силен огън. В първата сложила моркови, във втората – яйца, а в третата – кафе. Оставила ги да се варят и седнала, без да каже нито думичка.
След известно време изключила печката. Извадила морковите, яйцата и кафето, като ги поставила в отделни съдове.

“Виж какво се промени!” подканила тогава дъщеря си.

Тя видяла, че морковите са омекнали, яйцето е твърдо сварено, а кафето е разтворено във водата и от него се носи прекрасен аромат.

“Какво означава всичко това?”, попитала дъщерята.
Майката обяснила, че морковите, яйцата и кафето били подложени на едно и също изпитание – кипящата вода. Само че те реагирали по различен начин. Морковите влезли в огъня здрави, твърди и изглеждало, че нищо не може да ги промени. Но малко след това, подложени на силния огън, омекнали и станали слаби. Яйцето било чупливо. Само една тъничка черупка защитавала меката сърцевина. Но след като било в кипящата вода, то станало здраво и твърдо.

“Така е и с хората. Тези, които изглеждат силни, могат да се пречупят там, където слабите и крехките ще се окажат по-устойчиви.”

“А кафето?”

“О! Това е най-интересното! Кафето се е разтворило във водата и я променило напълно – виж как само как приятно ухае!”

“Кое от тях си ти?”, попитала майката. “Когато огненото изпитание почука на вратата, как реагираш? Като моркова, яйцето или кафето?”