Кой съм аз?

-Кой съм аз? – попитало момче един старец.
-Ти си това, което мислиш – отвърнал старецът. – Ще ти го обясня с приказка:

Една вечер в полумрака на улицата можело да се видят силуетите на двама души, които се прегръщат.

“Това са майка и татко” – мисли си детето.

“Това са двама влюбени” – мисли девойка, която мечтае за любов.

“Това са приятели, които не са се срещали дълго време” – мисли човекът, който се чувства самотен.

“Това са двама търговци, сключили добра сделка” – мисли алчният за пари.

“Родител прегръща детето си, което се е завърнало у дома след дълго странстване” – мисли майката.

“Това са двама, които се борят до смърт” – мисли убиецът.

“Кой ги знае защо се прегръщат?” – мисли безчувственият човек.

-Всеки мисли нещо, – завършил старецът – в зависимост от това кой е и какво носи в себе си.

Проникни в мислите си и ще можеш да кажеш за себе си повече от всеки друг.