Изборът

     Някога, в едно кралство, мъж извършил престъпление. Хванали го и го отвели при краля на съд. Наказанието, предвидено за такова престъпление било смърт, но кралят предложил на нещастника да избере: бесилото или да провери какво има зад една голяма, тайнствена, черна, желязна врата в подземията на двореца.
Помислил престъпникът и избрал бесилото. Когато му надянали примката на врата, той изведнъж казал:
– Ваше Височество, стана ми любопитно, какво все пак има зад тази врата?
Кралят се усмихнал загадъчно:
– Много странно, но досега все така се получава… Предлагам на всеки, запътил се към смъртта, този избор и всеки избира бесилото.
– Но, какво все пак има зад тази врата? Така или иначе на никого няма да кажа… – настоявал престъпникът, сочейки примката на шията си.
Помълчал кралят и накрая отвърнал:
– Там е свободата! Но, хората толкова се страхуват от неизвестността, че предпочитат въжето пред нея!