Глухарчета

Настрадин Ходжа решил да засади градина с цветя. Изкопал лехи и засадил прекрасни цветя. Но когато те поникнали, между тях имало и множество глухарчета. Настрадин започнал да се съветва с различни градинари и изпробвал вякакви методи, за да се отърве от глухарчетата, но усилията му били напразни. Накрая отишъл чак в палата на шейха, за да се консултира с придворния градинар. Възрастният човек имал голям опит и предложил множество варианти за решаване на проблема, но Настрадин вече ги бил изпробвал всичките. Двамата поседели мълчаливо известно време, след което градинарят погледнал Настрадин и казал:
-Е тогава ти предлагам да се научиш да ги обичаш.