Timelapse: Небесни светлини


Timelapse е кинематографска техника за заснемане на видео, при която честотата на улавяне на кадрите е разредена във времето.
Крайния резултат представлява видео, което буквално изкривява времето.
 

[vimeo video_id=”40555466″ width=”568″ height=”320″ title=”Yes” byline=”Yes” portrait=”Yes” autoplay=”No” loop=”No” color=”00adef”]