Трябва само да се вслушаш

Слушай.

Чуваш ли я?

Музиката.

Аз я чувам навсякъде.

Във вятъра, във въздуха, в Светлината.

Тя е навсякъде.

Трябва само да се отвориш.

Трябва само ..

..да се вслушаш.