Слънчево дете

Снощи в съня ми, дойде едно дете.

Хвана ме за ръката и проговори:

Ела у нас на гости,
легни си в моето легълце за да се наспиш хубаво.

Отвърнах му:

Ами ти, ти къде ще спиш?

А то ми рече:

Аз ще спя на Слънцето.
А сутринта ще се превърна на слънчев лъч и ще дойда да те събудя.