Псалм 51 : 10-12

“Сърце чисто сътвори в мене, Боже,
и дух постоянен обновявай вътре в мене,
да не ме отхвърлиш от присъствието Си,
нито да отнемеш от мене Святия Си Дух.
Върни ми радостта на спасението Си;
и освобождаващият Дух нека ме подкрепи.”

Псалм 51 : 10-12‬