Кокиче – цвете на смирението

snowdrop

Първо се преражда то,
смирено, с наведена глава.